Asunto-osakeyhtiölaki

Täältä löytyy asunto-osakeyhtiölaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599