Jätehuolto

Lajittele kotitalousjätteet ja vie ne taloyhtiön jäteastioihin.

Taloyhtiön jäteasemalla on yleensä seuraavat astiat.

- paperijäte

- kartonkijäte

- lasijäte

- metallijäte

- biojäte

- sekajäte

Älä vie muutos, perussiivouksen tai huoneistoremontin yhteydessä syntyviä jätteitä jäteastioihin tai niiden viereen vaan vie ne kaupungin Sortti asemille.

Sortti asemista ja jätteiden käsittelystä saa ohjeita https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/Sivut/default.aspx