Muutostyöhakemus


Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää että osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kunnossapitotyöstä, joka saattaa vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti etukäteen ja siihen on liitettävä asianmukaiset selvitykset.

Muutostyöilmoitus tulee aina tehdä allaolevalla lomakkeella. On tärkeää huomioida, että muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin siihen on saatu kirjallinen lupa isännöitsijätoimistolta.

Kunnossapito- tai muutostyöstä on ilmoitettava taloyhtiölle aina, kun remontti voi vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin, eristeisiin, tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin. Sen sijaan pienistä pintaremonteista, kuten seinien tapetoinnista tai maalauksesta ei tarvitse ilmoittaa.

Esimerkiksi on ilmoitettava hanan, WC-istuimen tai antennipistorasian vaihtamisesta, lattiaremontista (jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen kun muovimatto vaihdetaan parkettiin, ja sitä kautta naapurihuoneistoon), ja kylpyhuone- tai keittiöremontista.

Aina on siis ilmoitettava töistä jotka voivat vaikuttaa rakenteisiin, akustiikkaan, eristeisiin tai rakennuksen perusjärjestelmiin, kuten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai tiedonsiirtojärjestelmiin.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että huoneiston kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista, kuten isännöitsijän tai asiantuntijan veloittamasta palkkiosta.

Valvonta alkaa aina aloituspalaverilla jossa katsotaan yhdessä osakkeenomistajan kanssa lähtötilanne ja sovitaan muutostyön tarvitsemat järjestelyt. Työn aikana tehdään tarvittavat tarkistukset kuten esim. vesieristystarkastus. Muutostyö päättyy lopputarkastukseen. Kaikki asiakirjat ja valokuvat arkistoidaan isännöitsijätoimistossa huoneistokansioon. HUOM! TÖITÄ EI SAA ALOITTAA ENNEN KUIN TÄMÄ HAKEMUS ON HYVÄKSYTTY. Mikäli muutostyöstä vastaa yksi urakoitsija kokonaisuudessaan, tulee häneltä vaatia selvitys putki- ja sähköasentajien pätevyydestä tai mikäli käytetään putki- ja sähköaliurakoitsijoita tulee ilmoittaa heidän tiedot.

Ennen purkutöiden aloittamista osakkeenomistajan tulee kustannuksellaan teettää asbestikartoitus jonka tulokset tulee toimittaa isännöitsijätoimistoon. Mikäli kartoitus edellyttää asbestipurkutöitä tulee ne osakkaan teettää kustannuksellaan valtuutetulla asbestipurkuliikkeellä.

Muutostyöhakemuksesta tulee täyttää kaikki kohdat.

Osakkeenomistajalle tulevat valvontakulut muodostuvat kylpyhuoneen muutostyössä esim. seuraavasti:

Aloituspalaveri          66 €

Vesieristystarkastus 66 € 

Lopputarkistus          66 €

Dokumentointi          66 €

Yhteensä                264 € (sis. ALV)


Huoneisto

Omistaja

Muutostyö


Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Vesieristyksen tekijä


Huom! Lähetä -painalluksen jälkeen näytölle tulee hakemustunniste. Ota tunniste talteen jatkokäsittelyä varten.